Kære kunder og samarbejdspartnere

Tak for mange gode events

Vi må desværre meddele at P1 Management må lukke pga. Covid-19. Vi ønsker at sige mange tak til alle vores kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst vores personale.